Án lệ CISG

Hệ thống án lệ CISG trên toàn cầu hiện nay đã được báo cáo trên 2,500 án lệ. Tuy nhiên theo PACE, con số thực tế có thể lên đến gấp đôi, vì nhiều án lệ không được báo cáo rộng rãi. Các án lệ của CISG được báo cáo trên 2 nguồn chính sau:

1. PACE

2. UNILEX

Ngoài ra, tại website chính thức của UNCITRAL cũng có đăng tải một số án lệ điển hình để minh họa cho cách áp dụng các điều khoản của Công ước Viên (Case Digests, truy cập tại đây)

CISGVN Mods cùng các cộng tác viên đang cố gắng dịch sang tiếng Việt và tóm tắt các án lệ trên, đưa vào các phân mục theo nội dung tranh chấp để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Xem tiếp:

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *