Liên hệ

 

Xin vui lòng liên hệ với các MOD của website theo chi tiết sau:

1) ThS. NGUYỄN TRUNG NAM – Giám Đốc Điều Hành

EPLEGAL Ltd.,
P.501, Tòa nhà Phương, 31C Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP HCM, Việt Nam
Tel: +84-8-3823 2648
Fax: +84-8-3823 2657
Mobile: 0909-661001
Email: tonynguyen@eplegal.com
Link: http://www.eplegal.com

2) NGUYỄN MINH HẰNG

Khoa Luật

Trường Đại học Ngoại Thương
Tel: (84-4) 38356800 (ext: 521, 525)
Mobile: (84) 0904145514
Email: hangnm@ftu.edu.vn
nminh_hang@yahoo.com

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *