CISGVN tại Hội thảo “Nghiên cứu Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế- trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.

Ngày 09/05/2017 vừa qua, các thành viên nhóm CISGVN đã tham gia trình bày tham luận và tham gia thảo luận tại Hội thảo “Nghiên cứu Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế- trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.

Nhóm CISGVN đã đóng góp 4 bài viết cho Hội thảo về các vấn đề khác nhau liên quan đến chủ đề hội thảo: vấn đề vi phạm hợp đồng trước thời hạn, vấn đề phạt vi phạm, vấn đề bồi thường khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ, vấn đề miễn trách do người thứ ba.
ThS Nguyễn Trung Nam, TS Nguyễn Minh Hằng, ThS Trần Thanh Tâm, bạn Nguyễn Thế Đức Tâm đã trình bày tham luận và tham gia tích cực vào các thảo luận, trao đổi tại hội thảo với các chuyên gia. Hội thảo đã kết thúc, được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, trong đó có sự đóng góp một phần của nhóm CISGVN.
Trong thời gian tới, nhóm CISGVN sẽ tổ chức/đồng tổ chức các hội thảo/tọa đàm với các chủ đề nhỏ, chuyên sâu về các vấn đề pháp lý khác nhau về CISG và luật hợp đồng Việt Nam./.
 FullSizeRender

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *