FTU Brown Bag Seminar – Phạm vi áp dụng CISG

Những tranh cãi về phạm vi áp dụng CISG
CISG có được áp dụng cho HĐ ký giữa DNVN và DN HongKong, Ma-cao và Đài Loan không?
Mặc dù còn nhiều quan điểm trái chiều về vấn đề này nhưng thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện nay về CISG cho thấy Công ước này chưa được áp dụng tạiĐài Loan, Ma-cao và HongKong. Đây là những vùng lãnh thổ đặc biệt với chế độ pháp lý độc lập so với Trung Quốc, và do vậy, mặc dù Trung Quốc là quốc gia thành viên của CISG nhưng CISG vẫn chưa được áp dụng tại các vùng lãnh thổ này. Những tranh cãi liên quan đến trường hợp của HongKong vẫn rất sôi nổi. Năm 1997, thời điểm Hong Kong trở thành đặc khu hành chính của Trung Quốc, Trung Quốc đã gửi thông báo tới Liên Hợp Quốc về các điều ước quốc tế được mở rộng áp dụng tới HongKong, tuy nhiên trong đó không đề cập tới CISG. Cho đến nay Trung Quốc cũng không có hành động gì để mở rộng việc áp dụng CISG đến Hong Kong. Tuy nhiên, một số học giả hiện nay ủng hộ quan điểm áp dụng CISG cho Hong Kong và Macao vì Trung Quốc đã không thực hiện bất kỳ bảo lưu nào theo Điều 93 (quy định cụ thể tại Điều 93.4).
Có nên hay không, việc loại trừ áp dụng CISG tại Việt Nam?
Nhiều luật sư và doanh nghiệp Việt Nam đã đặt ra câu hỏi này. Các nghiên cứu về việc loại trừ CISG  trên thế giới cho thấy một tỷ lệ lớn các luật sư tại Hoa Kỳ và Úc tư vấn cho khách hàng loại trừ  CISG. Tỷ lệ này là thấp hơn rất nhiều tại các quốc gia Châu Âu và Châu Á. Thực tiễn hợp đồng tại Việt  Nam cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam thường phải chấp nhận các hợp đồng mẫu hay các Điều kiện giao dịch chung (General Terms and Conditions-GTCs) trong đó chứa đựng điều khoản loại trừ CISG (ví dụ như các hợp đồng mẫu của Gafta, ECC, GCA hay các GTCs của các tập đoàn như BHP Billiton, Mitsubishi…). Nguyên nhân chủ yếu cho việc loại trừ CISG ở các quốc gia, đó chính là sự phụ thuộc lối mòn (path dependence) dựa trên luật quốc gia đã thường xuyên được áp dụng, tâmlý ngại mất thời gian và chi phí tìm hiểu nguồn luật mới là CISG. Tại các quốc gia như HoaKỳ, Úc, khả năng áp đặt luật quốc gia của mình do có lợi thếhơn trong đàm phán cũng là lý do để các luật sư và doanh nghiệp tiếp tục “lối mòn” cũ.
Doanh nghiệp Việt Nam có nên “opting-out”- loại trừ CISG hay không, hay nên nhanh chóng tận dụng tối đa cơ hội từ CISG để tạo nên thế cân bằng về pháp lý với các đối tác nước ngoài? Câu trả lời tiếp tục được mở cho các chuyên gia, luật sư và doanh nghiệp thảo luận.
Đó là 2 chủ đề quan trọng đã được trao đổi và thảo luận trong buổi  FBBS về “Phạm vi áp dụng CISG” được tổ chức ngày 14/4/2017 tại ĐH NgoạiThương.
Trong buổi trao đổi chuyên môn, những người tham dự còn trao đổi, thảo luận về cách xác định địa điểm kinh doanh gần gũi nhất với hợp đồng khi một bên của hợp đồng có nhiều địa điểm kinh doanh, về việc xác định việc áp dụng CISG hay không khi các bên trong HĐ thỏa thuận lựa chọn luật của một quốc gia thành viên đã bảo lưu Điều 1.1.b, việc áp dụng trực tiếp hay không của CISG tạiViệt Nam.

cisg áp dụng

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *