CISGVN THAM GIA ĐÀO TẠO VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN – GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng khoa Luật Đại học Ngoại thương, Trọng tài viên VIAC, thành viên của CISGVN đã tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo về CISG và tận dụng những cơ hội từ CISG giảm thiểu rủi ro trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu thủy sản cho các doanh nghiệp thuộc hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP.
Chương trình diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 18-19/4/2017, và tại Cần Thơ vào ngày 21-22/4/2017, với các nội dung chính:
– Nhận diện các rủi ro và tranh chấp từ Hợp đồng xuất nhập khẩu thủy sản
– Phân tích các tình huống tranh chấp thực tiễn, thảo luận để rút ra các bài học kinh nghiệm và lưu ý cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản
– Cập nhật điểm mới về luật áp dung cho hợp đồng xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp cần lưu ý, trong đó có CISG.
– Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo một số điều khoản hợp đồng để phòng tránh rủi ro
– Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo một số điều khoản hợp đồng trong giải quyết tranh chấp
– Các biện pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả cho các doanh nghiệp khi xảy ra tranh chấp
Khóa đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm và trang bị kiến thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Công ước Viên (CISG) nay đã điều chỉnh các quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế nói chung mà Việt Nam tham gia, từ đó, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng thêm cơ hội cho hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản tham gia chương trình.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *